Make your own free website on Tripod.com

در اين مرحله شما بايد اسم فايل خود را (كه در اين مثال answer است) با پسوند htm در قسمت Action وارد كنيد.

پس از كامل كردن اين مرحله
در تمام تابلو هايئ كه روبه روئ
شما هست دكمه OK
را بزنيد.

در نهايت كار خود را save كنيد.

back