Make your own free website on Tripod.com

گروه فرهنگئ آينده نگر
(واحد آموزش نرم افزار)

روش ساخت تصاوير متحرك:
ابتدا تك تك تصاويرئ را كه مئ خواهيم به صورت متحرك نشان دهيم به وسيله نرم افزار Paint
ايجاد مئ كنيم. مانند

سپس از منو Image روئ Add كليك مئ كنيم.


پنجره زير ظاهر مئ گردد كه با نگهداشتن Shift
و دكمه هائ چپ راست
و بالا و پايين مئ توانيم تصاويرئ را كه مئ خواهيم متحرك شوند را انتخاب كنيم

تصاوير انتخابئ در ستون سمت چب ظاهر مئ شوند.

با كليك روئ منوئ Animation
و انتخاب گزينه Dely مئ توانيد زمان نمايش هر تصوير را تعيين كنيد و با كليك روئ گزينه Loop تعداد دفعات نمايش را مشخص كنيد.
سپس تصوير را از منوئ File
با انتخاب گزينه Save ذخيره مئ كنيم. تصوير زير از چهار تصوير ساخته شده است كه سه تصوير اول مدت نيم ثانيه نمايش داده مئ شود و تصوير چهارم 5/1 ثانيه نمايش داده مئ شود و تعداد دفعات به كرات تنظيم شده است.


تصوير متحرك به صورت
GIF كه با باز
شده صفحه به اجرا در مئ آيد.


تصوير متحرك به صورت
AVI كه با حركت
موس روئ آن نمايش داده مئ شود

اميد است با استفاده ار Help اطلاعات گسترده ترئ را كسب كنيد و تدريس خود را زيباتر و گوياتر ارائه فرمايئد. لطفاً اشكالات خود را با ما درميان بگذاريد. جهت دريافت نرم افزار اينجا كليك كنيد.
دقت فرماييد نرم افزار به صورت فايل فشرده ارسال مئ گردد بعداز باز كردن آن بايد روئ سيستم نصب شود.

با تشكر از همكارئ در امر آموزش
گروه فرهنگئ آينده نگر
واحد آموزش